ต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียน เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ปี 2561

11 01 61 1เมื่อวันที่ 11 มกราคม 251 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นายชัยมงคล อารยตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายปริญญา บุตรพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) ผู้อำนวยการสถานศึกษาในอำเภอโพธิ์ชัย เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับ นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ประธานกรรมการ และคณะกรรมการประเมินนักเรียน เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) คลิ๊กชมภาพทั้งหมด