ร่วมงานกีฬาโพนทองสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 ปี 59

17 03 59เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 นายสินสมุทร แสนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้นำทีม ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอโพนทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโพนทองสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2559 โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวต้อนรับโดยนายวัยวุฒิ อาศรัยผล นายอำเภอโพนทอง ผู้กล่าวรายงาน นางพรสวรรค์ กิ่งแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี
ในนามประธานคระกรรมการจัดงานแข่งขันกีฬาโพนทองสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 13 – 17 มีนาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนทั่วไป ได้ออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬาในการพัฒนาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์
2.เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกช