สพป.ร้อยเอ็ด 3 เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ conference พุธเช้า...ข่าว สพฐ.

10 01 61 2เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 07.30 น. นายชัยมงคล อารยตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วย ดร.ประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 และ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบชมภาพประชุมทางไกล ผ่านระบบ conference พุธเช้า...ข่าว สพฐ. โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กเพื่อชมภาพทั้งหมด