พิธีรับมอบทุนโครงการสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน โรงเรียนในสังกัด

10 01 61เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 11.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกลไกองค์กรภาครัฐและภาคประชาชนในการทำงานด้านเด็กและครอบครัว โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม หลังจากนั้นได้ทำพิธีรับมอบทุนโครงการสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน ตามภารกิจงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กเพื่อชมภาพทั้งหมด