ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2561 ของโรงเรียนในสังกัด

08 01 61เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2561 ของโรงเรียนในสังกัด โดยมี ผศ.ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นรองประธาน และคณะกรรมการ ประกอบด้วย กรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนของแต่ละอำเภอ ผู้แทนเอกชน/ท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3