สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดประชุมทางไกล ผ่านระบบ conference รัฐมนตรีเป็นประธาน

29 12 60 1เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 - 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยมีนายธีระ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา นายกสมาคมผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลังจากนั้น นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้ประชุมชี้แจงข้อราชการ ให้ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมร่วมถ่ายภาพประจำกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาแต่ละกลุ่ม ณ หอประชุมโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม อ