ผอ.สุภาพ วงษามาตย์ เป็นประธานเปิดงาน แข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียน "เสลภูมิเกมส์"

28 12 60เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันกี - กรีฑานักเรียน "เสลภูมิเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2560 กล่าวรายงานโดย นายกฤษดา โพธิ์สิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเสลภูมิ ในการนี้มีผู้มีเกียรติมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ประกอบด้วย นานอำนวย เลื่อมใส ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางอุษา บุตรมารศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ว่าที่ร้อยเอกสมจิต วิฤทธิชัย รักษาการ ผอ.กลุ่มอำนวยการ ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกกลุ่มในอำเภอเสลภูมิ ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอโพนทอง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ สนามกีฬาอำ