ผอ.สุภาพ วงษามาตย์ ร่วมเป็นเกียรติเปิดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียน อ.โพนทอง

26 12 60วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกสมจิต วิฤทธิชัย รักษาการผู้อำนวยกลุ่มอำนวยการ ร่วมเป็นเกียรติเปิดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนอำเภอโพนทอง ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง เป็นประธานในพิธี ผู้กล่าวรายงาน นายประทวน ไชยโชค นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอโพนทอง ในการนี้มีผู้มีเกียรติมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ประกอบด้วย ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกกลุ่มในอำเภอเสลภูมิ ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอโพนทอง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ทั้งสิ้น 66 โรงเรียน ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนอนุบาลโพนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด