ผอ.สุภาพ วงษามาตย์ ร่วมเป็นเกียรติเปิดงานกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด

22 12 60 2วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ท่านสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติเปิดงานกีฬาเทศบาลสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด "โพนทองเกมส์" ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 โดยมีนายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธี ผู้กล่าวรายงานนายบุรชาติ สวัสดิพละ นายกเทศบาลตำบลโพนทอง วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างองค์กรเทศบาลทุกแห่งของจังหวัดร้อยเอ็ด ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด