บอร์ด สพป.ร้อยเอ็ด 3 ประชุมทางไกล (Video Conference) วันที่ 22 ธ.ค. 2560

22 12 60 1เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ดร.ประดู่ นามเหลา นายชัยมงคล อารยตระกูล รอง ผอ.สพป. ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุมทางไกล Video Conference โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เป็นประธานการประชุม มีหัวข้อประชุม การใช้อินเตอร์เน็ตของสำนักงานเขตพื้นที่และโรงเรียน การสำรวจข้อมูลเรือนพักนอนของโรงเรียนพื้นที่สูง จังหวัดภาคเหนือ การสำรวจซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบทางไกลผ่านดาวเทียม การสำรวจซ่อมแซมระบบไฟฟ้า การขอความร่วมมือ งดรับของขวัญปีใหม่ของผู้บริหารส่วนกลาง สพฐ. การเตรียมความพร้อมในการประชุมการมอบของขวัญจากกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 29 ธ.ค. 2560 การจัดรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ปีด 2561 แผนปฏิบัติการ สพฐ. ปี 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กชมภาพทั้ง