ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด 3 ออกเยี่ยมและให้กำลังใจ แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับภาค

21 12 60 2เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ท่านสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผอ.คัทยวรรณ รังใส ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านปลาโด ตัวแทน ของ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 รายการการประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 และร่วมถ่ายภาพ ณ โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ หลังจากนั้นได้ไปเยี่ยมและให้กำลังใจ ผอ.ผดุงศักดิ์ วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยา ตัวแทน ของ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 รายการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 และร่วมถ่ายภาพ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออ