ออกเยี่ยมและให้กำลังใจ โรงเรียนที่ได้ แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับภาค

21 12 60 1เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เดินทางศึกษาดูงาน พร้อมออกเยี่ยมและให้กำลังใจ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจโรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทนของ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามแข่งขันในโรงเรียน จังหวัดขอนแก่น คลิ๊กชมภาพทั้งหมด