ประชุมชี้แจ้งก่อนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 67

15 12 60 2เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมชี้แจ้งเตรียมความพร้อมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ให้กับโรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทน โดยมี ศน.อำนวย เลื่อมใส ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้ชี้แจ้งในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ภาพกิจกรรมทั้งหมด