ผอ.สพป.รอ.3 เยี่ยมและให้กำลังใจการแข่งขันกีฬา - กรีฑา นักกีฬา อ.โพธิ์ชัย

08 12 60 3เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ท่านสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้เยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมมอบรางวัลผู้ชนะเลิศนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน โพธิ์ชัยเกมส์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 โดยมีนายสุรพล พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย พร้อมด้วย ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง ณ สนามกีฬาโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ภาพกิจกรรมทั้งหมด