สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ชมรายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ. สัญจรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

08 12 60 1วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป และ ผอ.กลุ่มในสังกัด ร่วมประชุม ทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) รายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ. สัญจรจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัด ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา อ.แม่ละเรียง โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขธิการ กพฐ. เป็นประธานประชุม เพื่อสื่อสารนโยบาย ทิศทางการศึกษาและสร้างความเข้าใจการจัดการศึกษาของ สพฐ. สพท. ครู นักเรียนให้ทันข่าวและเหตุการณ์ และนโยบายต่างๆ สำหรับรายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ. สัปดาห์นี้ได้เลื่อนจากวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 เป็นวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 ภาพกิจกรรมทั้งหมด