ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด 3 เยี่ยมชมและให้กำลังใจ การแข่งขันกีฬา - กรีฑา กลุ่มลุ่มน้ำชี

07 12 60 2เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 16.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจ ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในการแข่งขันกีฬา - กรีฑา กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาลุ่มน้ำชี "จตุรมิตรเกมส์ 60 " โดยมี ผอ.ปรีดา ทอนโพธิ์แก้ว ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาลุ่มน้ำชี ผู้อำนวยการโรงเรียนในกลุ่มพัฒนาลุ่มน้ำชี ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง หลังจากนั้น ผอ.ดวงจันทร์ ยวงสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าม่วง ได้พาเยี่ยมชมโรงเรียนในจุดต่างๆ ณ โรงเรียนบ้านท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ภาพกิจกรรมทั้งหมด