ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน

07 12 60 1เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน และได้เยี่ยมชมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พร้อมทั้งทดสอบให้นักเรียนลองอ่านและเขียนตัวหนังสือบนกระดาน ปรากฎว่า นักเรียนอ่านได้ เขียนได้ เป็นที่น่าภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ณ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ภาพกิจกรรมทั้งหมด