ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม โรงเรียน

07 12 60 0เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม โรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทนของระดับเขตพื้นที่ ก่อนการเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ผู้อำนวยกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ภาพกิจกรรมทั้งหมด