งานเลี้ยงต้อนรับและเลี้ยงส่ง ผอ.สพป. คนใหม่

28 11 60เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ดร.ประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยประธานกลุ่มพัฒนา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ให้การต้อนรับ นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 คนใหม่ และคณะที่ร่วมเดินทางมาส่ง ประกอบด้วย ดร.สกล คามบุศย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 และร่วมกันจัดงานเลี้ยงส่ง ท่านจำนงค์ สุดาเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 พร้อมด้วย ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารโรงเ