วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2560

24 11 60เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2560 โดยมีนายอภัย ศีรษะภูมิ ผู้ตรวจการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธี กล่าวรายงานโดย ผอ.อุษา บุตรมารศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จึงได้จัดพิธีถวายราชสดุดีขึ้น โดยมีลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี มาร่วมประกอบพิธี ดังนี้ ลูกเสือ เนตรนารี จำนวน 700 คน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี จำนวน 70 คน รวมทั้งสิ้น 770 คน ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนอนุบาลโพนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ภาพกิจกรรมทั้งหมด