ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดคนใหม่

03 10 60เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 3 นำโดย ดร.ประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด เข้าร่วมแสดงความยินดี กับท่านวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดคนใหม่ ณ ห้องผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ภาพบรรกาศ

ภาพ/ข่าว : นางไพจิตร ดีจะมาลา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ