โรงเรียนบ้านสะอาดฯ จัดกิจกรรม Open house

04 03 59เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 นายสินสมุทร แสนสุข ผุ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Open house ผู้กล่าวรายงาน นายปริญญา บุตรพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูในสังกัดและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว จำนวนมาก กิจกรรม Open house เป็นกิจกรรมที่แสดงผลงานโครงงานของนักเรียน โดยจัดประกวดแข่งขันและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศ โดยนายสินสมุทร แสนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ณ โรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) ชมภาพ
ภาพ/ข่าว : นายปิยะ พันธะไชย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ