สพป.ร้อยเอ็ด 3 ร่วมงานวันปิยมหาราช ประจำปี 2560

23 10 60วันนี้ (23 ต.ค. 60) เมื่อเวลา 08.39 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 นำโดย ดร.ประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมวางพวงมาลาหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระปิยมหาราชแห่งราชวงศ์จักรี โดยมีนายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง เป็นประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ข้าราชการ และประชาชนชาวอำเภอโพนทอง ร่วมวางพวงมาลาหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระปิยมหาราชแห่งราชวงศ์จักรี ที่พระองค์ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติและพสกนิกรอย่างหาที่สุดมิได้
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสดุดีและเทิดพระเกียรติพระองค์ที่มีพระมหากรุณาธิคุณอเนกปร