เทศกาลวันบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปี 2560

17 09 60เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2560 นายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้ไปเยี่ยมชม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ในเทศกาลวันบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ภาพบรรยายกาศ
ภาพ/ข่าว : ศน.จิราภรณ์ สีลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ