สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดงานมุทิตาจิต ประจำปี 2560

27 09 60เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จัดงานแสดงมุทิตาจิต งานเกษียณอายุราชการให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประดับเพชร โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความภาคเพียร วิริยะอุตสาหะ จนถึงเส้นชัยแห่งวิถีชีวิตของทางราชการ เกษียณอายุราชการ 60 ปี ภายใต้คำขวัญ " มุทิตาคารวะ ด้วยศรัทธา ทรงคุณค่าและความดี " ประธานในพิธีการจัดงานได้รับเกียรติจาก ดร.สมาน แก้วคำไสย์ รองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมกล่าวอวยพรให้ข้าราชการลูกจ้างที่เกษียณอายุราชการ ในโอกาสที่ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เริ่มรับราชการจนเกษียณอายุราชการ 60 ปี การจัดงานเกษียณอายุราชการฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ประจำปี