นิทรรศการ และการคัดเลือก โรงเรียนดีประจำตำบล ประจำปี 2560

08 09 60เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้จัดนิทรรศการ และการคัดเลือก 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ โรงเรียนดีประจำตำบล ประจำปี 2560 โดยมีนายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการเปิดนิทรรศการ และเยื่ยมชมตามบูท ต่างๆ และได้จัดการแข่งเพื่อคัดเลือก 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ โรงเรียนดีประจำตำบล ประจำปี 2560 โรงเรียนในสังกัดเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้จัดนิทรรศการ และการคัดเลือก 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ โรงเรียนดีประจำตำบล ประจำปี 2560 โดยมีนายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการเปิดนิทรรศการ และเยื่ยมชมตามบูท ต่างๆ และได้จัดการแข่งเพื่อคัดเลือก 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ โรงเรียนดีประจำตำบล ประจำปี 2560 โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการในการคัดเลือก ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด และศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด 3 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ภาพกิจกรรม

ภาพ/ข่าว : นายอภิเดช เพชรโรจน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ