ร้อยรักรวมใจ สายใยผูกพัน ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

24 06 60เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จัดงานแสดงมุทิตาจิต ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ภายใต้คำขวัญ “ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยรักรวมใจ สายใยผูกพัน ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560” เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความภาคเพียร วิริยะอุตสาหะ จนถึงเส้นชัยแห่งวิถีชีวิตของทางราชการ เกษียณอายุราชการ 60 ปี ประธานในพิธีการจัดงานได้รับเกียรติจากนายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ผู้บริหารที่จะเกษียณ จำนวน 11 ท่าน ได้แก่ 1.นายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 2.นายผดุง เสนาปกรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 3.นายเมธี สูตรขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำคำสมศรี 4.นายทรงศักดิ์ อนันตภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีหัวงัว 5.นายประชล ศรีเคนขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน 6.นายเสถียร ทาปลัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาศรีนวล 7.นายสนิท จันทร์มหา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร 8.นายสังคม เพ็ชรโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนโอง 9.นายจรัญ มลาไวย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเสียว 10.นายสมบูรณ์ แจ้งเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจอกวิทยา 11.นายธงสิน ธนกัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม ภายในงานได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ ชมวิดิทัศน์ ถ่ายภาพ พร้อมการแสดงจาก คณะผู้บริหาร ครูและบุคคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงมุทิตาจิตบนเวที ณ โรงแรมเอเชีย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
ภาพ/ข่าว : นายคณิศร์ ปัญญาภา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ