การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 3/2560

19 05 60เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2560 โดยมีนายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม พร้อมมอบเกียรติบัตร ณ ห้องกันเกรา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวีว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ภาพกิจกรรม
ภาพ/ข่าว : นายปิยะ พันธะไชย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ