บรรยาการศการสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการและครูธุรการ

27 04 60เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้สอบสัมภาษณ์ ซึ่งนายอนุพงษ์ หมวดเมือง รักษาราชการแทน ผอ.สพป.รอ.3 และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการ เข้าเยี่ยมห้องสอบ บรรยาการศการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาพกิจกรรมทั้งหมด
ภาพ/ข่าว : นายปิยะ พันธะไชย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ