บรรยากาศการสอบพนักงานราชการและครูธุรการ

25 04 60เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้จัดสอบพนักงานราชการและครูธุรการ โดยมีสนามสอบ 2 สนามสอบ คือโรงเรียนอนุบาลโพนทองและโรงเรียนโพนทองวิทยายน ซึ่งในวันที่ 25 เมษายน 2560 จะเป็นการสอบข้อเขียนและในวันที่ 26 เมษายน 2560 จะเป็นการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งนายอนุพงษ์ หมวดเมือง รักษาราชการแทน ผอ.สพป.รอ.3 และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการ เข้าเยี่ยมห้องสอบ บรรยาการศการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาพกิจกรรมทั้งหมด
ภาพ/ข่าว : นายปิยะ พันธะไชย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ