สร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียน “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต”

03 04 60เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดกิจกรรมตามโครงการ สร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียน “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING) ให้เด็กนักเรียนและเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียน วัตถุประสงค์เพื่อ สอนและฝึกหัดให้เด็กนักเรียนสามารถว่ายน้ำเป็นจนเอาชีวิตรอดจากการประสบเหตุทางน้ำ และเพื่อสอนและฝึกหัดให้เด็กนักเรียนรู้จักและสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากล โดยกำหนดจัดอบรมจำนวน 4 รุ่น ๆ ละ 50 คน รวมทั้งหมด 200 คน ระหว่างวันที่ 3 – 6 เมษายน 2559 โดยมี ดร.ประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการฯ เมื่อเวลา 09.30 น. กิจกรรมภาคเช้า จะเป็นการเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ ภาคทฤษฏี กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน