ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

30 03 60เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 สพป.รอ.3 ได้ประชุมผู้บริหารเพื่อแจ้งนโยบายจากส่วนกลาง และข้อราชการต่าง ๆ ให้ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดได้รับทราบ โดยมีนายอนุพงษ์ หมวดเมือง รักษาราชการแทน ผอ.สพป.รอ.3 เป็นประธานในการประชุม การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด

ภาพ/ข่าว : นายปิยะ พันธะไชย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ