มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย รร.บ้านหนองม่วง

19 03 60เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 11.00 น.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย โดยมีว่าที่ร้อยเอกสมจิต วิฤทธิชัย รักษาการ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นประธาน มอบเงินให้กับครอบครัวนักเรียนที่เสียชีวิต จำนวน 1 ราย ได้แก่ เด็กหญิงดรุณี ถนอมสัตย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้ประสบอุบัติเหตุไฟฟ้าซ็อตที่บ้านพักของนักเรียน โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนและบุคลากรในสังกัดทราบและได้รวบรวมเงินช่วยเหลือให้แก่นักเรียนผู้ประสบอัคคีภัย เป็นเงินจำนวน 5,000 บาท ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองม่วง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด
ภาพ/ข่าว : นางธนวรรณ สารเศวต นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ