มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย รร.บ้านโพนเฒ่า

14 03 60เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย โดยมีว่าที่ร้อยเอกสมจิต วิฤทธิชัย รักษาการ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นประธาน มอบเงินให้กับเด็กหญิงปิยะดา ผ่านแสนเสนา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านโพนเฒ่า โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนและบุคลากรในสังกัดทราบและได้รวบรวมเงินช่วยเหลือให้แก่นักเรียนผู้ประสบอัคคีภัย เป็นเงินจำนวน 5,000 บาท ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโพนเฒ่า อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ชมภาพ
ภาพ/ข่าว : นางธนวรรณ สารเศวต นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ