ร่วมแสดงความยินดี ผอ.สมพร สารบรรณ รับตำแหน่งใหม่

16 03 60เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ท่านอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีและเดินทางไปส่ง ผอ.สมพร สารบรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ ที่ได้รับแต่งตั้งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะอาดเจริญใหม่ ซึ่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านสะอาดเจริญใหม่ ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด
ภาพ/ข่าว : นายปิยะ พันธะไชย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ