พิธีมอบทุนการศึกษา โรงเรียนตำบลนางาม ประจำปีการศึกษา 59

17 03 60เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 นายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา โรงเรียนตำบลนางาม ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีนายถาวร สารพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันขาง เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนที่สอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ เพื่อให้นักเรียนทุกคนเห็นความสำคัญของการสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเพื่อให้ครูได้พัฒนาการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนให้มีความเป็นเลิศ โรงเรียนที่เข้ารับมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ มีทั้งหมด 7 โรงเรียน คือ 1.โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 2.โรงเรียนบ้านกุดเรือ 3.โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 4.โรงเรียนบ้านพันขาง 5.โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง 6.โรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอก 7. โรงเรียนบ้า