ร่วมงานบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจศพข้าราชการครู

13 03 60

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 นายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมเป็นประธานทอดผ้า งานบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจศพข้าราชการครูเพ็ญแข ประทุมชาติ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ เมรุวัดศิริชัยธาราม หมู่ที่ 1 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด
ภาพ/ข่าว : นายปิยะ พันธะไชย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ