ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.วิจิตร ภูผาหลวง รับตำแหน่งใหม่

13 03 2560เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ท่านอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีและเดินทางไปส่ง ผอ.วิจิตร ภูผาหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะอาดเจริญใหม่ ที่ได้รับแต่งตั้งย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ ซึ่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด
ภาพ/ข่าว : นายปิยะ พันธะไชย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ