แข่งขันกีฬากอล์ฟการกุศล เพ่ื่อหารายได้สมทบสร้างห้องประชุม

11 03 60เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้จัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟการกุศล เพ่ื่อหารายได้สมทบทุนก่อสร้างห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ การศึกษาและการกีฬาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นประธานในพิธี ผู้กล่าวรายงานนายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ณ สนามกอล์ฟ ค่ายประเสริฐสงคราม จทบ.ร้อยเอ็ด นักกอล์ฟเข้าร่วมแข่งขัน มี หัวหน้าส่วนราชการ ศึกษานิเทศก์ คณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และกรรมการทุกฝ่ายร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้อย่างอบอุ่น ชมภาพ
ภาพ/ข่า