รับรางวัลเครือข่ายเด็กไทยฟันดี รางวัลยอดเยี่ยม ระดับประเทศ

16 02 60เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 กรมอนามัย กระทรวงสาธารสุข จัดประชุมเครือข่ายเด็กไทยฟันดี สุขภาพดี และประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปี 2560 โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบรางวัล เกียรติบัตรเครือขายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี สพป.อ่อนหวาน โครงงานสุขภาพนักเรียน และกุ๊กน้อยละเลงครัว และมอบนโยบายการดำเนินงานทันตสาธารณสุขโรงเรียน และโรงเรียนในเครือกลุ่มม่วงสว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้รับรางวัลเครือข่ายเด็กไทยฟันดี รางวัลยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ชมภาพ
ภาพ/ข่าว : นางสาวผจงจิต ศรีผาวงษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน