มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ

24 01 60เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 นำโดยท่านรองจำนงค์ สุดาเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นางอษา บุตรมารศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขต มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ ณ โรงเรียนบ้านดงหวาย อำเภอเสภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ชมภาพ
ภาพ/ข่าว : นางธนวรรณ สารเศวต นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ