งานเลี้ยงส่ง ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวขวิชญ์ รองผอ.เขต

19 01 60เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 12.00 น. นายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 และนายสุรพล พิมพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโพนทอง นายสุพล ชมจุมจัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุ่มเม่า ร่วมกันจัดงานเลี้ยงส่ง ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวขวิชญ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 และแสดงความยินดีที่มีโอกาสไปสร้างความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพต่อไป และจากการที่ท่านสุดเขตได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขในการพัฒนาการศึกษากับชาวเราสพป.ร