ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด

16 12 59เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ท่านอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นายจำนงค์ สุดาเดช ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ ผอ.สิงห์โต โพธิ์ขี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ซึ่งย้ายไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมแสดงความยินดีมากมาย ณ ห้องประชุม สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด ภาพบรรยายกาศ