ตรวจเยี่ยมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

19 02 59นายภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ตรวจเยี่ยมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ของโรงเรียนในสังกัด โดยนำคณะผู้บริหารจากโรงเรียนในสังกัดสพป.รอ3 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) ชมภาพ
ภาพ/ข่าว : นายปิยะ พันธะไชย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ