กิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อให้ข้าราชการมีสุขภาพที่ดี

14 12 59เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จัดกิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อให้ข้าราชการมีสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน ทุกวันพุธ เวลา 15.30-16.30 น. โดยมีนายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 รวมกันออกกำลังกาย ผู้นำเต้น นางสาวอัจฉราภร มะอาจเลิศ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ณ ลานหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ภาพกิจกรรม
ภาพ/ข่าว : นายปิยะ พันธะไชย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ