ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2559

18 02 59นายสินสมุทร แสนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ครั้งที่ 2/2559 พร้อมมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ สถานศึกษาที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับประเทศ (Best Practice) ปี 2558 และสถานศึกษาที่รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสถานศึกษาต้นแบบ ปี 2558 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชียงใหม่อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ชมภาพ
ภาพ/ข่าว : นายปิยะ พันธะไชย นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ