สพป.รอ 3 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ

13 12 59เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ทุกวันจันทร์ เวลา 08.00 น. นำโดยนายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 นายจำนงค์ สุดาเดช นายชัยมงคล ศรีอารยตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยเริ่มในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 เป็นวันแรก การแต่งกายชุดดำไว้ทุกข์ (สำหรับในทุกวันจันทร์ให้แต่งเครื่องแบบสีกากี) และกิจกรรมการออกกำลังกาย ตามที่พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เป็นวันออกกำลังกายของข้าราชการทั่วประเทศ เพื่อให้ข้าราชการมีสุ