งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66

07 12 59เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 "ออนซอนงานศิลป์ถิ่นอิสาน หนองคาย บึงกาฬ สู่มาตรฐานงานอาชีพ" นำโดยท่านอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ดร.ประดู่ นามเหลา ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 นายอำนวย เลื่อมใส ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 และเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมแข่งขัน โดยภายในงานมีการนำผลงานทุกด้านข