ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อวางแผนอัตรากำลังครูในสถานศึกษา 10 ปี

05 12 59เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อวางแผนอัตรากำลังครูในสถานศึกษา 10 ปี ประจำปี พ.ศ.2559 โดยมีท่านอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิด นายผดุง เสนาปกรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กล่าวรายงาน เพื่อวางแผนอัตรากำลังครูในสถานศึกษา 10 ปี ผู้เข้ารับการประชุมทั้งสินจำนวน 217 คน วิทยากร นายคณิศร์ ปัญญาภา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ณ ห้องประชุมมันปลา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชมภาพ
ภาพ/ข่าว : นางสาวอัจฉ