พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

25 11 59เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้จัดพิธีถวายราชสดุดีของเหล่าลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โดยมีนายอนุพงษ์ หมวดเมือง ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และนำกล่าวถวายราชสดุดี นางอุษา มารศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน มีคณะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี จากสถานศึกษาต่างๆ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี จำนวนมาก ณ ลานหน้าสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ชมภาพ
ภาพ/ข่าว : นายปิยะ พันธะไชย นักประชาสั